Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO usvojio tri značajna dokumenta iz oblasti međusektorske saradnje

Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO usvojio tri značajna dokumenta iz oblasti međusektorske saradnje
Novosti/Vijesti

Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO održao je šestu sjednicu u ponedeljak, 22. jula, kojom je predsjedavala Suzana Pribilović, ministarka javne uprave.

Savjet je razmotrio tri dokumenta, koje je pripremilo Ministarstvo javne uprave, iz oblasti saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija: Izvještaj o realizaciji Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020. za 2018. godinu, Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini i Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija za 2018. godinu.

Ocijenjeno je da je Izvještaj o realizaciji Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020. za 2018 godinu vrlo kvalitetno pripremljen, sadržajan i objektivan u odnosu na prikaz ostvarenih rezultata, kao i pogledu datih preporuka za unapređenje stanja u pojedinim oblastima, prvenstveno ulozi nevladinih organizacija u socio-ekonomskom razvoju.

Razmatrajući Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini, Savjet je konstatovao da je ove godine po prvi put isti pripremljen u roku, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama. Izradi Predloga odluke je prethodilo višemjesečno programiranje – proces koji je vodilo Ministarstvo javne uprave i čiji rezultat pokazuje da je Ministarstvo izgradilo stabilne kapacitete za koordinaciju procesa programiranja prioriteta za finansiranje projekata i programa NVO.

Savjet je razmotrio i Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija za 2018. godinu, čiji kvalitet je, takođe pohvaljen, i koji je pripemljen u skladu sa novom Metodologijom za praćenje i izvještavanje o primjeni Uredbe. U odnosu na ovaj vid međusektorske saradnje, ocijenjeno je da je neophodno uložiti dodatne napore, kako bi se u organima državne uprave obezbijedila primjena minimuma standarda za kvalitetno sprovođenje javnih konsultacija, sa posebnim akcentom na praksu objavljivanja izvještaja o sprovedenim konsultacijama kao i davanje obrazloženja o potrebi sprovođenja konsultacija.

U vezi sa navedenim dokumentima, Savjet je definisao niz preporuka za organe državne uprave i predlog zaključaka za Vladu u cilju unapređenja stanja za pojedine oblike međusektorske saradnje.