SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: UMHCG razvilo nove usluge za djecu i njihove porodice i mlade osobe s invaliditetom

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: UMHCG razvilo nove usluge za djecu i njihove porodice i mlade osobe s invaliditetom
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Unicef-a, započelo je aktivnost pružanja psihosocijalne i pravne podrške, kao i aktivnosti podrške u zajednici usmjerene, prije svega, na informisanje i lični razvoj za djecu i mlade s invaliditetom i članove njihovih porodica.

„Djeca sa smetnjama u razvoju imaju jednaka prava kao i sva druga. Naša je obaveza da stvaramo mogućnosti da ih ostvare u svim situacijama uključujući i krizne poput ove s koronavirusom. UNICEF podržava inicijativu Udruženja mladih s hendikepom Crne Gore sa ciljem daljeg napretka na putu ka društvu jednakih mogućnosti za svako dijete“, poručuje šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali

Imajući u vidu novonastalu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa, UMHCG je razvilo Platformu vrsnjackapodrska.me u okviru koje se pruža podrška različitim ciljnim grupama, koje su sada u posebnom riziku, u cilju povećanja mogućnosti za otpornost na COVID 19 među djecom i omladinom s invaliditetom i njihovih porodicama. 
„Osobe s invaliditetom, posebno neke kategorije, koje teže i u redovnim uslovima dolaze do usluga, uključujući i djecu, nijesu samo pogođene novim koronavirusom zbog rizika obolijevanja, već možda i više zbog posljedica koje on izaziva na uslove i standard života, te na očuvanje mentalnog zdravlja. U uslovima kakvi su trenutni, izazvani novim koronavirusom, pitanje je dosadašnjih praksi i brojnih prepreka s kojima se OSI svakodnevno susrijeću. Zato ni u ovoj situaciji ne smiju biti prepuštene sebi“, ističe Marina Vujačič iz UMHCG.

U okviru pravne podrške, osim pružanja pravnih informacija i savjeta, porodice djece i mladih s invaliditetom u prilici su da dobiju pravne savjete tokom svakog radnog dana u nedjelji (ponedeljak – petak), i biće pravno zastupani, ukoliko to bude potrebno, pred institucijama, posredstvom pravnog tima UMHCG. Tako su do 27. aprila pružena 92 savjeta o različitim pravnim stvarima za 58 korisnika, odnosno članova njihovih porodica, dok je preko 30 korisnika izrazilo potrebu za psihološkom podrškom. 
Aktivnosti pravnih i psihosocijalnih savjeta, i pravnog zastupanja, kada je to potrebno i svrsishodno, pružaće se i na postojećoj platformi: poziv, poruka, čat, video poziv, dok će se aktivnosti ličnog razvoja i informisanja, sprovoditi putem različitih materijala koji su dostupni na platformi, uključujući i različite onlajn edukacije, ali i kroz neposredan rad stručnog kadra, kroz onlajn metode i mehanizme. 

Na platformi, koja je pristupačna i čitačima ekrana koje koriste osobe s oštećennjem vida, su pored osnovnih informacija o koronavirusu, medicinskim karakteristikama, mjerama prevencije, dostupni i zanimljivi materijali kako da se djeca s invaliditetom, osobe s invaliditetom i njihove porodice nose sa situacijom tokom epidemije koronavirusa, kao i činjenice i mitovi o koronavirusu. Platforma se svakodnevno ažurira s novim materijalima i informacijama koje su od značaja u trenutnoj situaciji, ne samo s aspekta zaštite od novog koronavirusa, nego i očuvanja mentalnog zdravlja i razvoja ličnosti djeteta i mladih OSI.  
Aktivnosti podrške, takođe, uključuju i razmjenu informacija o tome kako roditelji da kvalitetno provode vrijeme sa svojom djecom s invaliditetom, kao i koje metode i sredstva mogu koristiti osobe s invaliditetom prilikom rada od kuće, savjete kako da brinu o svom mentalnom zdravlju, gdje ciljnu grupu upoznajemo s psihološkim aspektom mjera prevencije širenja COVID-19 kroz načine kako mogu sami sebi pomoći tokom fizičkog distanciranja, karantina i izolacije. 

Svi kojima je potrebna podrška UMHCG mogu kontaktirati putem čat opcije, koja se nalazi u donjem lijevom uglu platforme (ikonica vidljiva na svim uređajima: kompjuter, tablet, mobilni telefon). U okviru čata postoji i mogućnost zahtjeva za video pozivom pa je u slučaju da su korisnici zainteresovani za ovaj vid komunikacije to potrebno naglasiti prilikom javljanja u poruci na čatu.  
Pored toga, platforma je mjesto gde se može promovisati stvaralački potencijal djece: npr. slike, poezija, pjesma, recitacija itd.
Ove aktivnosti dio su projekta Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) koji UMHCG realizuje uz finansijsku podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Napomena: Slika je preuzeta sa sajta UNICEF-a

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.