SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: MREŽA VOLONTERA ČIJIM RADOM KOORDINIRA UMHCG IZRADILA STRATEŠKI PLAN

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: MREŽA VOLONTERA ČIJIM RADOM KOORDINIRA UMHCG IZRADILA STRATEŠKI PLAN
Novosti/Vijesti

Volonterke i volonteri novoosnovane Mreže volontera, mladi bez invaliditeta i mladi s invaliditetom, učenice i učenici iz različitih srednjih škola, s cijele teritorije Crne Gore (Podgorica, Nikšić, Kolašin, Berane, Tivat, Herceg Novi), na Evoluacionom sastanku Mreže volontera izradili su Strateški plan Mreže volontera za dvogodišnji period. Plan osim opštih i specifičnih ciljeva sadrži mjere, aktivnosti, indikatore ishoda i uspjeha, rokove i odgovorne za realizaciju, ali i resurse i sredstva.

Naime, cilj Evaluacionog sastanka je bio diskutovanje o rezultatima sprovedenom mapiranja potreba mladih s invaliditetom u srednjim školama i zajednici, a jedna od ključnih aktivnosti je bila i izrada Plana aktivnosti Mreže volontera za narednu godinu, čijoj su izradi doprinijeli koordinatori Mreže volontera ispred srednjih škola u Crnoj Gori u kojima su uključeni i učenici s invaliditetom.

Evaluacionom sastanku Mreže volontera prisustvovalo je 14 učenica i učenika, među kojima su bile i učenice, odnosno učenici, koji su se priključili Mreži nakon njenog formiranja, tj. oni koji nijesu prisustvovali treningu za vršnjačke edukatore održanom u februaru ove godine, kada je i pokrenuta cijela inicijativa. Teorijska predavanja pratio je praktični dio koji je podrazumijevao radionice, prikazivanje filmova s pratećim diskusijama, vježbe, društvene igre edukativnog karaktera i rad u grupama. Tokom sastanka poseban akcenat je stavljen na temu: Modeli pristupa invaliditetu o kojoj se govorilo i na prethodno održanom Treningu za vršnjačke edukatore

Ostale teme obuhvaćene Sastankom su: Procjena potreba OSI, Strateško planiranje i Swot analiza u okviru koje je po grupama ista urađena i za novoosnovanu Mrežu volontera. Učesnice i učesnici su upoznati s ciljem strateškog planiranja, važnim aspektima strateškog planiranja kao što su aktuelni kontekst, zainteresovane strane, mandat i nadležnosti Mreže, a definisali su i viziju i misiju. 

Tako je vizija Mreže volontera: Mladi volonteri na pragu promjena za ravnopravnost OSI, dok je njena misija: Mreža volontera promoviše i podstiče podizanje svijesti i adekvatan pristup prema mladima s invaliditetom, sprovodi mapiranje njihovih potreba i zagovara i obezbjeđuje izjednačavanje mogućnosti i podršku zasnovanu na individualnim potrebama svih mladih s invaliditetom.  

Na Sastanku su pored pomenutih tema predstavljeni i rezultati istraživanja dobijenih kroz aktivnost Mapiranje potreba mladih s invaliditetom u njihovim školama i zajednicama koje je korišćeno kao baza za nacrt Plana rada Mreže volontera u srednjim školama u Crnoj Gori, a na osnovu koga će se sprovoditi aktivnosti u narednih godinu dana. 

S obzirom na to da je Mreže volontera projektno finansirana do 15. oktobra tekuće godine, nadamo se da će u narednom periodu biti podržana od strane društveno odgovornih kompanija u Crnoj Gori, kojima su i upućene molbe za sponzorstvo Mreže. 

Evaluacioni sastanak Mreže volontera je organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, kao jednu od aktivnosti projekta Mladi zajedno za promjene (Youth together for change), podržanog od strane Unicef kancelarije u Crnoj Gori.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.