Saopštenje: Odluka o raspodjeli prvog dijela sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije u 2018.

Saopštenje: Odluka o raspodjeli prvog dijela sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije u 2018.
Novosti/Vijesti

Na osnovu Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije, a u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu od 8. novembra 2018. godine, Ministarstvo javne uprave donijelo je Odluku o raspodjeli prvog dijela sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu.

Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije, naznačeno je da ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom osnovu u 2018. godini iznosi 852.273,04EUR, kao i da se sredstva obezbjeđuju u iznosu do 100% ugovorom utvrđenog obaveznog učešća nevladine organizacije na projektima i programima za koje je podnijet zahtjev za kofinansiranje.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva od strane Komisije za procjenu prihvatljivosti zahtjeva za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu, Ministarstvo je, u skladu sa članom 7 Uredbe, kojim je propisano da se odluka donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog i potpunog zahtjeva, donijelo Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama koje su prve podnijele uredne i potpune zahtjeve, u ukupnom iznosu od 218.522,15EU R.

Shodno članu 4 Uredbe, koji propisuje da se sredstva raspodjeljuju do utroška iznosa utvrđenog Zakonom za ovu namjenu u tekućoj godini, ostatak sredstava, u iznosu od 633.750,89EUR, biće raspodijeljen naknadno novom odlukom.

Odluka o raspodjeli prvog dijela sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO- fonda EU (1).