Samostalnost je izbor!

Samostalnost je izbor!
Novosti/Vijesti

Projekat “Samostalnost je izbor!” sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Glavnog grada – Podgorice kroz XXIII javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2019.

Osnovni cilj projekta Samostalnost je izbor!”, jeste doprinos poboljšanju položaja mladih s invaliditetom i njihovom aktivnijem učešću i uključenosti u sve sfere društvenog života Glavnog grada Podgorice, kroz pružanje usluga koje podstiču samostalnost, samopouzdanje i samopoštovanje ličnosti mladih s invaliditetom.

Specifični ciljevi projekta usmjereni su na: doprinos poboljšanju položaja mladih s invaliditetom i njihovom aktivnijem učešću i većoj samostalnosti u svakodnevnom funkcionisanju kroz sprovođenje aktivnosti podrške. Takođe, jedan od specifičnih ciljeva je upoznavanje mladih s invaliditetom s prednostima samostalnog života u cilju punog i efektivnog učešća i uključenosti u sve sfere društvenog života osoba s invaliditetom i podsticanja, osnaživanja i osamostaljivanja mladih s invaliditetom, odnosno poboljšanje kvaliteta njihovog života.  

Direktna ciljna grupa ovog projekta su mladi s invaliditetom uzrasta od 18 do 30 godina, oba pola s različitim vrstama invaliditeta koji žive u Podgorici, naročito mladi s invaliditetom koji su se obrazovali u specijalnom sistemu obrazovanja, kao i u resursnim centrima. Direktnu korist planiranog projekta će imati 15 mladih s invaliditetom koji će se kroz aktivnosti projekta upoznati s filozofijom samostalnog života i servisima podrške, samoprihvatanju i osnaživanju, što će u krajnjem rezultirati do njihove veće samostalnosti i osnaženosti. 

Kao indirektna ciljna grupa tu je šira društvena zajednica su: Glavni grad Podgorica, porodice i prijatelji osoba s invaliditetom, organizacije osoba s invaliditetom, mediji. 

Realizacijom aktivnosti ovog projekta u narednih četiri mjeseca doprinijećemo poboljšanju položaja mladih s invaliditetom i njihovom aktivnijem učešću i uključenosti u sve sfere društvenog života Glavnog grada Podgorica, kroz pružanje usluga koje podstiču samostalnost, samopouzdanje i samopoštovanje ličnosti mladih s invaliditetom.

Realizacija projekta traje četiri mjeseca počev od 22.10.2019, a odobrena sredstva za realizaciju iznose 6. 321,395€.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.