Organizovane radionice o odgovornom vlasništvu za osnovce sa Cetinja

Organizovane radionice o odgovornom vlasništvu za osnovce sa Cetinja
Novosti/Vijesti

Aktivna zona je u okviru projekta ,,Moj pas – Moja odgovornost”, organizovala radionice o odgovornom vlasništvu namijenjene osnovcima iz dvije cetinjske osnovne škole (Lovćenski partizanski odred i Njegoš).  

Kako bi radila na rješavanju uzroka dugogodišnjeg problema, a koji se odnosi na povećan broja pasa lutalica u prijestonici Cetinje i pokušala da riješi dio posljedica koje su nastale, Aktivna zona je za realizaciju projekta obezbijedila finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore. Projekat ima za cilj da poveća broj informisanih građana/ki prijestonice Cetinje o konceptu odgovornog vlasništva.  

Na radionicama smo osnovcima predstavili osnove odgovornog vlasništva, odnosno način odgovornog ophođenja prema kućnim ljubimcima, a u prvom redu psima, a sve u okviru ,,Priručnika za mlade odgovorne vlasnike/ce”. Radionicama je prisustvovalo 130 osnovaca.

Pored priručnika, Aktivna zona je pripremila i informativni letak, u okviru kojeg se nalaze ključne informacije o pojmu odgovorno vlasništvo, tj. informacije o svim pojedinostima koje svaki odgovoran vlasnik treba da zna prilikom kupovine ili udomljavanja psa.  

Ovim projektom smo pokrenuli i inicijativu za izgradnju Skloništa za napuštene životinje u Prijestonici Cetinje i u toku su pregovori sa nadležnim gradskim službama o pronalaženju najboljeg rješenja. Takođe, projektom je predviđena i sterilizacija za 40 pasa lutalica sa teritorije prijestonice Cetinje, čime ćemo uticati i na smanjenje posljedica koje su nastale nebrigom i neodgovornim vlasništvom.  

U okviru projekta je sprovedeno i ,,Istraživanje o odgovornom vlasništvu i problemu pasa lutalica na Cetinju”, u kojem je učestvovalo 200 građana/ki Cetinja. Podaci pokazuju da većina ispitanika/ca nije upoznato sa tim da psi lutalice uništavaju imovinu građana/ki (61,3%), međutim većina njih vjeruje da su psi lutalice opasne i da ujedaju (44,5%). Ispitanici/ce su u velikoj mjeri saglasni sa činjenicom da u prijestonici Cetinje postoji veliki broj pasa lutalica (85,3%) i u istom procentu vjeruju da to predstavlja jedan od većih gradskih problema. Kao glavni uzrok problemu pasa lutalica, vide u neodgovornom vlasništvu (65,3%). Prema procentima, ispitanici/ce smatraju da su gradska uprava (47,7%) i neodgovorni vlasnici/ce (41,9%) najviše odgovorni za povećanu populaciju pasa lutalica u gradu. Ispitanici/ce bi najprije problem pasa lutalica prijavili Komunalnoj policiji (25,7%), zatim Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj (25,6%), te nevladinoj organizaciji koja se bavi zaštitom životinja (23,2%). Većina ispitanika/ca smatra da je smiještanje u skloništima za napuštene i izgubljene kućne ljubimce (67,4%), najbolji način da se riješi problem povećane populacije pasa lutalica u gradu, a u odnosu na pitanje da li je našem gradu potrebno pomenuto sklonište, čak 90,7% ispitanika/ca je odgovorilo potvrdno. Upitani da li bi volontirali u skloništu, većina ispitanika/ca je odgovorilo da bi bili zainteresovani za takav vid podrške (44,2%), a čak 58,1% od ukupnog broja ispitanika/ca je kazalo da bi bili zainteresovani da doniraju novac za funkcionisanje budućeg skloništa. Vjerujemo da su ovi podaci pokazatelj lokalnoj upravi da postoji spremnost građana/ki da se odgovorno odnose prema ovom problemu, ali da nedostaje proaktivniji pristup iste u rješavanju problema pasa lutalica.  

U narednom periodu će za mlade sa Cetinja biti objavljen javni konkurs, putem kojeg će se nagraditi najbolji literarni radovi, fotografije i video zapisi, a u okviru teme odgovornog vlasništva i problema pasa lutalica u gradu.