NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Karavan o ljudskim pravima OSI

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Karavan o ljudskim pravima OSI
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje realizaciju projekta Karavan o ljudskim pravima OSI.

Projektom se želi doprinijeti podizanju nivoa svijesti i znanja o pravima OSI i smanjenju stepena diskriminacije i omogućavanju ravnopravnosti OSI s drugim osobama na teritoriji Crne Gore, kroz povećanje informisanosti osoba s invaliditetom o garancijama i sadržaju Konvencije UN o pravima OSI, kao ključnom međunarodnom dokumentu u oblasti invaliditeta; povećanje informisanosti i stručnih kompetencija OSI o postupku i načinima ostvarivanja svojih prava te mehanizmima zaštite od diskriminacije, kao i povećanje informisanosti i stručnih kapaciteta zaposlenih u institucijama o načinima i postupku ostvarivanja prava i mehanizmima zaštite od diskriminacije OSI, te važnosti definisanja administrativnih procedura i smjernica za ostvarivanje prava OSI. 

Direktna ciljna grupa ovog projekta su osobe s invaliditetom, aktivisti u organizacijama OSI, studenti završnih godina fakulteta društvenih nauka, kao i zaposleni u državnim institucijama na nižim nivoma upravljanja, a kao indirektna ciljna grupa tu je šira društvena zajednica (porodice OSI, organizacije OSI, mediji, pojedinci, građani i donosioci odluka), koji će biti podstaknuti da kasnije stečena znanja i preporuke iz ove oblasti primenjuju u svom daljem radu, kroz primjenu politika, al i njihovo dalje planiranje. 

Ciljevi projekta će biti ostvareni organizovanjem Škole ljudskih prava za studente završnih godina društvenih nauka, Karavana o ljudskim pravima OSI u crnogorskim gradovima, Treninga za trenere o Konvenciji UN o pravima o OSI, obezbjeđivanjem prevoda i promocije Opštih Komentara Komiteta UN o pravima OSI, kao i kroz medijsku kampanju.

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava u iznosu od 23.991,15€. Realizacija projekta traje sedam mjeseci, počev od 11. decembra 2019.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.