NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE EVALUACIONI SASTANAK MREŽE VOLONTERA

NAJAVA: UMHCG ORGANIZUJE EVALUACIONI SASTANAK MREŽE VOLONTERA
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore 25 i 26. septembra 2020. organizuje Evaluacioni sastanak Mreže volontera.

Sastanak će se održati u Baru, u hotelu Princess, a otvaranje i zvaničan početak događaja planiran je za petak, 25. septembar u 10.30 časova.

Cilj Evaluacionog sastanka će biti diskutovanje o rezultatima mapiranja potreba mladih s invaliditetom u srednjim školama i zajednici, a jedna od ključnih aktivnosti će biti i izrada Plana aktivnosti Mreže volontera za narednu godinu, čijoj će izradi doprinijeti koordinatori Mreže volontera ispred srednjih škola u Crnoj Gori u kojoj su uključeni i učenici s invaliditetom.

Sastanak će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela, a pratiće ga radionice, vježbe i rad u grupama. Sastanak, ujedno i kao završna aktivnost, se sprovodi u okviru projekta Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) uz finansijsku podršku UNICEF kancelarije u Crnoj Gori.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da medijski ispratite pomenuti događaj i da svojim prisustvom date dodatan doprinos temi.Osoba za komuniikaciju s medijima je Anđela Radovanović (kontakt telefon: 069274737).

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.