NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Mladi zajedno za promjene (Youth together for change)

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Mladi zajedno za promjene (Youth together for change)
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) uz finansijsku podršku UNICEF-a (predstavništvo u Crnoj Gori). 

Projektom se želi povećati mogućnost za socijalnu inkluziju i građansko učešće mladih s invaliditetom i mladih bez invaliditeta kroz aktivnosti volontiranja u školama i doprinos poboljšanju vještina tolerancije, razumijevanja i prihvatanja različitosti kod mladih srednjoškolskog uzrasta, razvoj volonterskog pokreta u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na volontiranje u oblasti prava OSI i povećanju nivoa svijesti šire javnosti o važnosti volontiranja i vještina mladih.  

Projektom će biti obuhvaćeni mladi s invaliditetom i mladi bez invaliditeta uzrasta 14 – 18 godina iz cijele Crne Gore, a indirektno osobe s invaliditetom (OSI), organizacije OSI, porodice OSI, srednje škole u Crnoj Gori, nastavno osoblje, radnici centara za socijalni rad i društvo u cjelini.

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti: trening za vršnjačke edukatore; formiranje i uspostavljanje Mreže volontera u srednjim školama u Crnoj Gori; pilot aktivnost mapiranja potreba mladih s  invaliditetom i medijsku kampanju.

Realizacija projekta traje devet mjeseci počev od decembra 2019.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.