JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA UČEŠĆE NA TENINGU ZA STRUČNE RADNIKE/CE I SARADNIKE/CE O USLUZI PERSONALNE ASISTENCIJE

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA UČEŠĆE NA TENINGU ZA STRUČNE RADNIKE/CE I SARADNIKE/CE O USLUZI PERSONALNE ASISTENCIJE
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane stručne radnike/ce i saradnike/ce iz oblasti socijalne i dječje zaštite da se prijave za učešće na Treningu o personalnoj asistenciji koji će biti održan u periodu od 14. do 17. decembra 2020, u sjevernoj regiji Crne Gore.

Trening će se sprovoditi po akreditovanom programu UMHCG-a kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, čime se želi doprinijeti unapređenju kapaciteta za pružanje usluga za OSI u skladu s međunarodnim i nacionalnim standardima, s fokusom na pristup zasnovan na modelu ljudskih prava. Ovaj trening će biti organizovan za stručne radnike/ce i saradnike/ce, a vodiće ga treneri s dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Trening će za krajnji rezultat imati kvalitetno obučen i senzibilisan kadar za obavljanje poslova koji se odnose na planiranje, obezbjeđivanje, pružanje, nadgledanje i kontrolu kvaliteta rada i pružanja usluge personalne asistencije u zajdnici.

Na ovaj Trening se mogu prijaviti stručni radnici/ce zaposleni u državnim organima ili kod pružaoca usluga i saradnici/ce, tj. potencijalni i sadašnji personalni/e asistenti/kinje. Potencijalni korisnici i korisnici PA nezavisno od akreditovanog programa obuke mogu biti uključeni u određene segmente Treninga.

Obuka će trajati tri dana. Svakog dana obuke rad počinje u 10:00 časova s tim da se prvog radnog dana završava u 17:20, a druga dva dana u 18:10 časova.

Svaki kandidat/kinja za učešće u ovoj obuci treba da popuni ulazni upitnik za učešće u obuci, a na osnovu čijeg će sadržaja treneri/ce izabrati one koji ispunjavaju „minimalne“ uslove. Najmanje 85% programa obuke je obavezno za dobijanje sertifikata kao potvrde uspješnog pohađanja obuke.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju dostavljanjem biografije i ulaznog upitnika najkasnije do 30. novembra 2020. na mejl adresu: freedomofchoiceil@gmail.com, s naznakom Prijava za Trening o personalnoj asistenciji

Ova obuka planirana je za 15 učesnika/ca i troškove organizacije, snosi UMHCG (prostor, materijal i opremu, osvježenje i ručak), uključujući i smještaj za učesnike koji žive van opštine održavanja treninga. Odabranim učesnicima obuke biće poslat detaljan program rada, kao i detalji o mjestu održavanja obuke.

Trening se sprovodi u okviru projekta Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, s projektnim partnerima Glavnim gradom Podgorica i Zavodom za socijalnu i dječju zaštiu, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, kroz projekat  IPA II – Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies), grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite (Support to Provision of Social and Child Protection Services).

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.