Address

Our Address:

Cetinje, Bajice

Broj rješenja

2580

Datum rješenja

2023-12-03

Ovlašćeno lice

Dejan Tmušić

Broj telefona
Web stranica
Ciljna grupa

Udruženja su: okupljanje lica sa: paraplegijom, tetraplegijom, paraparezom, tetraparezom, amputiranim ekstremitetima, dječijom paralizom, multipleks sklerozom, cerebralnom paralizom, kao i drugih lica sa istim stepenom tjelesnog invaliditeta. Radi rješavanja konkretnih problema OSI. Zbog ostvarivanja zajedničkog cilja, integrisanja OSI u društvenu zajednicu u svim segmentima, kao i poboljšavanje opšteg položaja OSI u društvu.

Misija organizacije

UKLJUČIVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM U DRUŠTVENU ZAJEDNICU - Primjena socijalnog modela pogleda na invaliditet; - Kvalitetna zdravstvena zaštita; - Kvalitetna rehabilitacija i habitalizacija OSI; - Inkluzivno obrazovanje-uključivanje djece sa teškoćama u razvoju, u redovni sistem obrazovanja; - Smanjenje stope nezaposlenosti OSI; - Uklanjanje arhitektonskih, i svih drugih barijera; - Kvalitetna socio-materijalna zaštita; - Implementacija zakonske regulative namijenjenim OSI; - Izmjena i dopuna pravne regulative namijenjenim OSI; - Primjena međunarodnog prava i standarda u oblasti invalidnosti; - Informisanje članova o njihovom pravima i mogućnostima; - Zastupanje prema lokalnim i državnim organima, medijima, kao i široj javnosti u cilju zaštite i promovisanja interesa OSI.

Vizija organizacije

POŠTOVANJE I UVAŽAVANJE RAZLIČITOSTI, DRUŠTVO JEDNAKIH ŠANSI ZA SVE!

Ciljevi organizacije

Udruženja su: okupljanje lica sa: paraplegijom, tetraplegijom, paraparezom, tetraparezom, amputiranim ekstremitetima, dječijom paralizom, multipleks sklerozom, cerebralnom paralizom, kao i drugih lica sa istim stepenom tjelesnog invaliditeta. Radi rješavanja konkretnih problema OSI. Zbog ostvarivanja zajedničkog cilja, integrisanja OSI u društvenu zajednicu u svim segmentima, kao i poboljšavanje opšteg položaja OSI u društvu.