Address

Our Address:

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 9

Broj rješenja

02-4217/07 od 15.06.2007. redni br.4024

Datum rješenja

2017-02-01

Datum osnivanja

2017-02-01

Ovlašćeno lice

dr.sci Andrijana NIkolić

Broj telefona
Email adresa
Ciljna grupa

Osobe oboljele od skleroze multipleks.

Misija organizacije

• Utemeljenje nacionalnog-matičnog udruženja, kao prepoznatljivog društva za pružanje socijalne pomoći i usluga; • Osnivanje opštinskih udruženja u opštinama koje prednjače po broju oboljelih i organizovanje aktivnosti radi unapređivanja njihovog djelovanja; • Organizovanje informacionog sistema i izdavačke djelatnosti iz područja problematike življenja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti; • Briga za osiguranje potrebnih materijalno – finansijskih sredstava i uslova za zajedničke programe, pokretanjem drugih aktivnosti u skladu sa zakonskim mogućnostima; • Zalaganje za ostvarivanje subvencija za oboljele, radi poboljšanja kvaliteta života oboljelih. • Da problematiku oboljelih podignemo na nacionalni nivo • Da svojim djelovanjem učvrstimo uzajamnu korelaciju sa resornim institucijama i lokalnom upravom u cilju prepoznavanja potreba oboljelih od skleroze multipleks; • Da odgovorimo na potrebe oboljelih, poštujući domaće i međunarodne standarde iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite oboljelih, shodno nacionalnoj Strategiji za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori;

Vizija organizacije

• Poboljšanje kvaliteta života osoba sa MS-om • Promjena zakonskih regulativa u cilju unapređenja socijalne zaštite oboljelih od MS-a • Viši nivo znanja o ovom oboljenju. • Mogućnost većeg broja subvencija za oboljele. • Klasifikacija ovog oboljenja, koja će u startu iznositi 80% fizičke oštećenosti u cilju ostvarivanja prava i povlastica predviđenih zakonom • Organizovanje i poticanje saradnje sa vladinim i nevladinim udruženjima, resorsnim institucijama, ingerentnim za pružanje pravne, materijalne i socijalne pomoći.

Ciljevi organizacije

1)Unapređenje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti. 2) Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze. 3) Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te njihove pravne i materijalne zaštite. 4) Poticanje i podržavanje osnivanja klubova odnosno drugih oblika osposobljavanja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te organizovanog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije. 5) Saradnja i udruživanje u međunarodne organizacije multiple skleroze. 6) Organizovanje i poticanje saradnje s vladinim ustanovama i nevladinim udruženjima. 7) Uvažavanje pripravnosti na toleranciju, nesebičnost, timski rad i dogovaranje, poštivanje uvjerenja drugih ljudi i pozitivan pristup u rješavanju nastalih problema. 8) Izgrađivanje partnerskih odnosa kao temelja obostranog uvažavanja udruženih članica, provođenje i finansranje programa i projekata, te jasnog teritorijalnog djelovanja u smislu prikupljanja donacija i finansijskih sredstava na opštinskom, odnosno gradskom području na kojem je registrovano Udruženje, odnosno jedinice Udruženja(udruge). 9) Osnaživanje ukupne organizacione strukture, udruživanja i brige o informativnoj djelatnosti, 10) Da budemo bliže svakom pacijentu oboljelom od multiple skleroze. 11) Da informišemo javnost o novim dostignućima na polju istraživanja i liječenja. 12) Izdavačka djelatnost edukativne literature sa temama usko vezanim za oboljenje.