Address

Our Address:

Bijelo Polje, Rasadnik bb

Broj rješenja

05-006/12-14100/1

Datum rješenja

2024-07-17

Datum osnivanja

2024-07-17

Ovlašćeno lice

Zdravko Janjušević

Broj telefona
Web stranica
Ciljna grupa

Mladi, građani, marginalizovane grupe, Organizacije civilnog društva.

Misija organizacije

Misija nevladine organizacije„Bjelopoljski demokratski centar“ je uspostavljanje kulture dijaloga, monitoring ljudskih prava organizovanjem manifestacija, informisanje javnosti i uključivanje građana u proces donošenja odluka.

Vizija organizacije

Bjelopoljski demokratski centar“ je demokratsko društvo oslobođeno korupcije u kojem je zagarantovan pristup pravdi i poštovanje ljudskih i manjinskih prava.

Ciljevi organizacije

NVO“Bjelopoljski demokratski centar“zastupa zajednicke interese članova Udruzenja pred gradskim,drzavnim i medjunarodnim organizacijama. Preduzima odgovarajuće aktinosti radi unapređivanja , saradnje sa sličnim organizacijama u Crnoj Gori , okruženju i zemljama Evropske Unije. Podpomaže rad sličnih organizacija na teritoriji Crne Gore Obezbjeđuje uslove za razvoj kako pomoći tako i saradnje u svim demokratskim oblastima , stručnoj i kolegijalnoj pomoći građanima kako u Bijelom Polju tako i u Crnoj Gori , u oblasti razvoja demokratskih standarda, sporta kao i u ostalim oblastima koje njeguje Udruženje. Radi na jačanju demokratske infrastrukture građana Bijelog Polja i razvoja civilnog društva u Crnoj Gori i Regionu kroz borbu protiv korupcije I organizovanog kriminala.Pomaže svojim članovima i građanima Bijelog Polja ,Crne Gore i Regiona saradnjom sa sličnim organizacijama iz Crne Gore i Evropske Unije. Organizacija se bavi ekologijom , zaštitom životne srednine,ljudskim i manjinskim pravima.Ciljevi su usmjereni i na mlade kroz savjetovanja i uključivanja mladih u borbu protiv bolesti zavisnosti.Organizacija radi na podsticanju održivog razvoja. Pomaže svojim aktivnostima drugim sličnim Udruženjima i Nevladinih organizacija. Pomaže svojom kolegijalnom pomoću razvoju demokratije kulture , nauke i sporta cjelokupnoj građanskoj populaciji.Ciljevi organizacije su usmjereni i na ostvarivanje socijalne zastite i humanitarne djelatnosti.