Istraživanje o prilikama i preprekama za zapošljavanje mladih na lokalnom nivou u Crnoj Gori

Istraživanje o prilikama i preprekama za zapošljavanje mladih na lokalnom nivou u Crnoj Gori
Novosti/Vijesti

Od septembra 2019. godine, Aktivna zona u partnerstvu sa Institutom za poslovnu i finansijsku pismenost realizuje projekat ,,Ideje za kvalitetno strateško planiranje u oblasti zapošljavanja mladih“.  

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Beogradske otvorene škole, odnosno Evropske unije, a ima za cilj da obezbijedi uslove za kvalitetno strateško planiranje u oblasti zapošljavanja mladih na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Putem izrade ,,Priručnika za strateško planiranje zapošljavanja mladih na lokalnom nivou”, želimo kreatorima lokalnih javnih politika obezbijediti korisne alatke koje će im olakšati planiranje mjera i akcija u oblasti zapošljavanja mladih.   Pored zahtjeva za slobodan pristup informacijama, putem kojih smo od svih crnogorskih opština zatražili informacije koje se odnose na Lokalne akcione planove za mlade, odnosno proces kreiranja, kao i realizacija projekata u oblasti zapošljavanja mladih, trenutno stanje u datoj oblasti ćemo ispitati i putem organizovanja fokus grupa, sprovođenjem istraživanja o stavovima i mišljenjima mladih i mapiranjem aktera u oblasti zapošljavanja mladih na lokalnom nivou.  

Sve navedene aktivnosti će nam pomoći u kreiranju što kvalitetnijeg Priručnika, koji će biti od koristi svim akterima u oblasti zapošljavanja mladih (predstavnici lokalnih uprava, predstavnici nevladinih organizacija, omladinski aktivisti, mladi i dr.).  

Pozivamo mlade od 15 do 30 godina da ispune kratku anketu, koja se može pronaći na sljedećem LINKU.  

Unaprijed se zahvaljujemo na datim odgovorima.