CGO: Konkurs za stažiranje

CGO: Konkurs za stažiranje
Volontiranje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za VI generaciju stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, od 23. oktobra do 23. decembra 2017. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama.

Pozivamo Vas da se prijavite za sljedeće programe:

  • Demokratizacija i evropeizacija – 1 pozicija
  • Ljudska prava – 1 pozicija
  • Aktivno građanstvo – 1 pozicija

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E KOJI ŽELE DA:

Steknu iskustvo koje će im pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
Upoznaju se sa konceptom upravljanja projektima i metodologijom rada u NVO sektoru;
Budu dio organizacije konferencija, seminara, radionica, tribina, festivala, i drugih događaja u oblasti demokratije, evropskih integracija, ljudskih prava i aktivnog građanstva;
Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
Nauče što znači timski rad;
Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobro zajednice u kojoj živimo.

KO MOŽE UČESTVOVATI?

Za program stažiranja mogu konkurisati: studenti/kinje završnih godina studija društvenih nauka (redovnih ili postdiplomskih) i oni koji/e su diplomirali/e ili magistrirali/e godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2017. godine, a prijave (biografija + motivaciono pismo) se šalju na info@cgo-cce.org, sa naznakom „PRIJAVA ZA STAŽIRANJE”. Ukoliko se prijavljujete za dva ili više programa, brojevima od 1 do 3 naznačite prioritete.

O PROGRAMU STAŽIRANJA
Program stažiranje CGO-a pruža mogućnost sticanja praktičnih znanja i iskustava u radu u NVO sektoru kroz aktivno učešće u realizaciji tekućih programskih aktivnosti. To prati i dodatna edukacija o civilnom sektoru u Crnoj Gori, kao i o temama koje CGO pokriva, kroz mentorski rad koordinatora/ki programa sa odabranim stažistima/kinjama.

Program stažiranja ne znači zasnivanje radnog odnosa i nije plaćen.
Kasnije pristigle prijave neće biti razmatrane.
Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži krug izbora.