NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta 11²- koraci ka sigurnOStI

NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta 11²- koraci ka sigurnOStI
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat 112 – koraci ka sigurnOStI uz finansijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova

Projektom se želi doprinijeti unaprjeđenju informisanja i zaštiti OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim i kriznim situacijama u Crnoj Gori, kroz promovisanje značaja i vrste pristupačnih protokola i servisa u oblasti zaštite i spašavanja OSI na nacionalnom i lokalnom nivou Crne Gore, iniciranje adekvatnih garancija i poštovanja prava OSI u domaćim javnim politikama u oblasti zaštite i spašavanja u skladu s međunarodnim standardima. 

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom (OSI), donosioci odluka i pružaoci usluga u oblasti zaštite i spašavanja, porodice OSI, organizacije OSI, mediji, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Crne Gore, mediji i društvo u cjelini, a krajnji korisnici su osobe s invaliditetom, donosioci odluka i pružaoci usluga u oblasti zaštite i spašavanja. 

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti: izrade priručnika i smjernica o zaštiti i spašavanju u elektronskom i drugim pristupačnim formatima (na znakovnom jeziku i Brajevom pismu, kratka promo video forma); iniciranje i promocija izrade protokola o postupanju s OSI u situacijama rizika, drugim vanrednim i kriznim situacijama; trening za donosioce odluka i pružaoce usluga u oblasti zaštite i spašavanja o načinima postupanja i modelima pristupa OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim i kriznim situacijama i  medijsku i kampanja javnog zastupanja za izmjene zakonodavstva (gostovanje u medijima, kampanja na društvenim mrežama, sastanci i inicijative);

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Realizacija projekta traje 8 mjeseci počev od decembra 2019, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 9.909,35€.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.