Address

Our Address:

Virpazar Crna Gora

Broj rješenja

01-UPI-006/16-1129/4

Datum rješenja

2017-01-01

Datum osnivanja

2017-01-01

Ovlašćeno lice

Bojana Dabović

Broj telefona
Ciljna grupa

Žene preduzetnice.