Adresa

Our Address:

Podgorica, 4. jula 109/3

Broj rješenja

02-983/00

Datum rješenja

2000-04-20

Datum osnivanja

2000-04-20

Ovlašćeno lice

Zdenko Janković

Broj telefona
Email adresa
Web stranica
Ciljna grupa

Poslodavci, zaposleni i javne institucije

Misija organizacije

Podizanje javne svijesti i poboljšanje stanja zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

Vizija organizacije

Smanjenje broja povreda na radu i povreda sa smrtnim ishodom, kao i smanjenje broja profesionalnih oboljenja.

Ciljevi organizacije

Razvijanje saradnje i unapređivanje rada u oblasti zaštite i zdravlja na radu; razmjena iskustava u radu i stručno usavršavanje članova; pravovremeno obezbjeđenje neophodnih naučnih, stručih i poslovnih informacija radi omogućavanja njihovog uključivanja u procese odlučivanja kod nadležnih organa; pružanje stručne pomoći u rješavanju konkretnih problema u privrednim i drugim organizacijama i društveno političkim zajednicama vezanim za zaštitu i zdravlje na radu; premanentno praćenje i analize stanja zaštite i zdravlja na radu i na toj osnovi davanja predloga i neophodnih informacija nadležnim organima; preduzimanje mjera i postupaka kojima se članovima obezbjeđuje pravo na rad i pravo na obrazovanje, stručno usavršavanje i napredovanje u struci; zaštita stručnog, naučnog i etičkog statusa lica koja se profesionalno bave zaštitom i zdravljem na radu.