Adresa

Our Address:

Kotor, Škaljari

Broj rješenja

05-UPI-006/15-4466

Datum rješenja

2018-06-22

Datum osnivanja

2018-06-22

Ovlašćeno lice

Boris Maslovski

Broj telefona
Email adresa
Ciljna grupa

Lica sa autizmom

Ciljevi organizacije

Poboljasnje prava i uslova zivota djece i osoba sa autizmom.