Adresa

Our Address:

Cetinje, Nikole Lekića

Broj rješenja

05-006/12-11744/1

Datum rješenja

2018-06-22

Datum osnivanja

2018-06-22

Ovlašćeno lice

RUZA BEGOVIC

Broj telefona
Email adresa
Ciljna grupa

POMOC DJECI I OMLADINI SA INVALIDITETOM

Misija organizacije

PODRSKA OVIM CLANOVIMA I NJIHOVIM PORODICAMA

Vizija organizacije

OSPOSOBITI IH ZA SAMOSTALAN ZIVOT

Ciljevi organizacije

INTEGRACIJA U NORMALNE TOKOVE ZIVOTA KROZ MEDICINSKE PSIHOLOSKE METODE