Adresa

Our Address:

Mojkovac, Svetozara Drobnjaka bb

Broj rješenja

5450

Datum rješenja

2011-10-02

Datum osnivanja

2011-10-02

Ovlašćeno lice

Sanja Bošković

Broj telefona
Email adresa
Ciljna grupa

Djeca i omladina sa teškoćama u razvoju i njihovi roditelji

Misija organizacije

Promocija jednakih mogućnosti uz puno učešće djece i omladine sa teškoćama u razvoju u društvenu sredinu

Vizija organizacije

Napredno društvo u kome će biti ostvarena potpuna inkluzija i unaprijeđen položaj djece i omladine sa teškoćama u razvoju

Ciljevi organizacije

Okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju, građana humanista, donatora , sponzora i stručnih lica koji žele da pomognu radu Udruženja u socijalizaciji, rehabilitaciji i integraciji u društvenu sredinu djece sa smetnjama u razvoju.