Adresa

Our Address:

Pljevlja, Omladinska br. 11

Broj rješenja

02-4502/03, 05-006/12-14343/1

Datum rješenja

2018-06-22

Datum osnivanja

2018-06-22

Ovlašćeno lice

Mira Topović

Broj telefona
Ciljna grupa

Osobe sa invaliditetom

Misija organizacije

Poboljšanje položaja lica sa invaliditetom u Pljevljima.

Vizija organizacije

Jednake mogućnosti za sve .

Ciljevi organizacije

Cilj Udruženja je okupljanje lica sa invaliditetom radi zajedničkog djelovanja u pravcu uzajamnog pomaganja i poboljšanja njihovog opšteg položaja u društvu.