Adresa

Our Address:

Kotor, Stari grad 454

Broj rješenja

2268

Datum rješenja

2018-06-22

Datum osnivanja

2018-06-22

Ovlašćeno lice

Zoroslav A. Radimir

Broj telefona
Email adresa
Web stranica
Ciljna grupa

osobe sa invaliditetom

Misija organizacije

Okupiti, učlaniti u udruženja, organizovati osobe sa invaliditetom , raditi na poboljšanju njihovih uslova života

Vizija organizacije

Vidjeti osobe sa invaliditetom sa podignutim nivoom svijesti, kao ravnopravne članove društva

Ciljevi organizacije

Gore pomenutu misiju pokušati sprovesti u djelo kroz razne vidove djelovanja a najviše preko programa i projekata finansiranih od raznih donatora.