Adresa

Our Address:

Podgorica, Ulica Slobode 37

Broj rješenja

02-2193/05

Datum rješenja

2018-05-21

Datum osnivanja

2018-05-21

Ovlašćeno lice

Dragana Radoman

Broj telefona
Email adresa
Web stranica
Ciljna grupa

nastavnici/profesori predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokoškolskog obrazovanja i škola stranih jezika

Ciljevi organizacije

Ciljevi Udruženja su da organizuje i koordinira rad svojih članova u oblasti: stručnog usavršavanja nastavnika engleskog jezika; podstiče učenje engleskog jezika; učestvuje u organizaciji i sprovodjenju nastave engleskog jezika u okviru obrazovnog sistema Republike Crne Gore; saradjuje sa Ministarstvom prosvjete, Zavodom za školstvo, izdavačkim kućama i ostalim obrazovnim i naučnim institucijama i drugim organizacijama u odnosu na usavršavanje profesora engleskog jezika, izradu i primjenu nastavnih planova i programa, udzbenika i priručnika; kao i drugih pitanja koja se odnose na status stranih jezika i status profesora stranih jezika u okviru obrazovnog sistema Crne Gore.