Address

Our Address:

Igalo, Ulica Sava Ilića

Broj rješenja

05-006/13-22112/1

Datum rješenja

2017-10-06

Datum osnivanja

2017-10-06

Ovlašćeno lice

Dijana Kuzmanović

Broj telefona
Facebook stranica
Ciljna grupa

www.facebook.com/uftcg/

Misija organizacije

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore se zalaže za uspostavljanje stručnog, nezavisnog, samostalnog, nepristrasnog, efikasnog i odgovornog odnosa prema profesiji, afirmacijom fizioterapije kao struke, unapređenjem nivoa edukacije, povećavanjem kompetencija fizioterapeuta, jačanjem ugleda, profesionalne etike i dostojanstva fizioterapeuta, u cilju izgradnje zdravog odnosa i informisanosti stručne i šire javnosti.

Vizija organizacije

Da se nastavi permanentno edukovanje fizioterapeuta i da fizioterapija postane prepoznata, cijenjena, valorizovana i dostupna profesija u društvu.

Ciljevi organizacije

Ciljevi Udruženja su: 1. Zaštita interesa fizioterapeuta, 2. Poboljšanje statusa fizioterapeuta, 3. Učlanjenje u Svjetsku i Evropsku konfederaciju za fizikalnu terapiju (WCPT, ER-WCPT), 4. Podsticanje visokih standarda obrazovanja i standarda fizioterapije, 5. Podsticanje naučno-istraživačkog rada, 6. Podsticanje komunikacije i razmjene informacija među fizioterapeutima, 7. Organizovanje Kongresa i ostalih stručnih okupljanja, 8. Predstavljanje fizioterapije stručnoj i široj javnosti, 9. Iniciranje i učestvovanje u javnim raspravama od uticaja na zdravlje populacije, 10. Saradnja sa nacionalnim i internacionalnim organizacijama, 11. Preuzimanje svih zakonskih akata neophodnih za razvoj Udruženja, 12. Razvijanje administrativnog sistema.