Adresa

Our Address:

Ulcinj, Bulevard Đerđ Kastrioti Skenderbeg

Broj rješenja

1120

Datum rješenja

2001-01-04

Datum osnivanja

2001-01-04

Ovlašćeno lice

Hatidža Neljaj

Broj telefona
Email adresa
Ciljna grupa

Žene i djeca žrtve nasilja.

Misija organizacije

Misija SOS telefona je otklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom kroz obrazovne programe, pomoć i podršku žrtvama nasilja, saradnju sa nadležnim institucijama, iniciranje izmjena i dopuna zakonske regulative i njihove primjene.

Vizija organizacije

Otklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom kroz obrazovne programe, pomoć i podršku žrtvama nasilja, saradnju sa nadležnim institucijama, iniciranje izmjena i dopuna zakonske regulative i njihove primjene.

Ciljevi organizacije

• Smanjivanje nasilja u porodici boljom dostupnošću servisa usluga na području opštine Ulcinj; • Poboljšanje pravnog statusa žena i djece ; • Sagledavanje postojećeg stanja, rasprostranjenosti i socijalno-ekonomskih karakteristika stanovništva, koje utiču na pojavu nasilja u porodici; • Specifično podizanje svijesti službenika MUP-a, Suda, Centra za socijalni rad, Zdravstva i Lokalne uprave; • Svojim javnim djelovanjem, medijskim promocijama i kampanjama djelovati na promjenu stavova i ponašanja javnosti, a samim tim i na politiku i zakone, strukturu i institucije;