Adresa

Our Address:

Podgorica, Isidore Sekulić 85

Broj rješenja

6975

Datum rješenja

2014-01-06

Datum osnivanja

2014-01-06

Ovlašćeno lice

Elvis Beriša

Broj telefona
Ciljna grupa

Romi i Romkinje, mladi

Misija organizacije

Razvoj i aktivno učešće mladih Roma i Romkinja, Egipćana i Egipćanki u životu crnogorskog društva kroz osnaživanje njihovih kapaciteta i uticaja na život u zajednici, efektivnu primjenu međunarodnih i nacionalnih propisa koji se odnose na poboljšanje položaja romske i egipćanske zajednice i smanjenje negativnih stavova i diskriminacije Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Vizija organizacije

Crna Gora kao društvo jednakih mogućnosti, u kojem mladi Romi i Egićani žive, obrazuju se, razvijaju i učestvuju u kreiranju okruženja koje njeguje univerzalne vrijednosti.

Ciljevi organizacije

1) Jačanje kapaciteta mladih Roma i Rmkinja za demokrasko učešće u životu društva. 2) Jačanje institucionalnih kapaciteta za inkluziju RE populacije 3) Iniciranje i praćenje zakonodavnih inicijativa koji se odnose na romsku i egipćansku populaciju 4) Suzbijanje i eliminacija negativnih stavova i etničkih predrasuda prema Romima i Egipćanima