Adresa

Our Address:

herceg Novi, Braće Grakalića 28

Broj rješenja

01-UPI-006/15-7140/2

Datum rješenja

2018-06-22

Datum osnivanja

2018-06-22

Ovlašćeno lice

Mira Krulanović

Broj telefona
Email adresa
Ciljna grupa

djeca, mladi i odrasle osobe.

Misija organizacije

Udruženje "Zlatne niti" teži kroz razne aktivnosti (radionice, izložbe, ...) da njeguje i očuva tradicionane zanate (vez, pletenje, tkanje, heklanje, izrada čipke...), a svojim programom doprinosi i podstiče da pomoću tradicionalnih zanata izrađuju savremene upotrebne predmete.

Vizija organizacije

Obučena djeca, mladi i odrasli da ručno izrađuju upotrebne predmete pomoću tradicionalnih zanata, a kroz svoju inovativnost i kreativnost spajaju savremeno i tradiciju

Ciljevi organizacije

Njegovanje i promocija tradicionalnih zanata (vez, pletenje, tkanje, heklanje, izrada čipke...) kod djece, omladine i odraslih • Razvijanje interesovanja za izradu i promociju tradicionalnih rukotvorina • Unapređivane socijalnih vještina kroz kreativne aktivnosti • Obogaćivanje turističke ponude grada kroz izradu suvenira • Razvijanje saradnje sa pojedincima i udruženjima, sa kojima dijelimo srodne ciljeve • Učestvovanje u zabavnim, promotivnim i etno – aktivnostima i manifestacijama • Podsticanje i usmjeravanje za realizaciju inovativnih i kreativnih ideja • Organizovanje izložbe tradicionalnih rukotvorina