Adresa

Our Address:

Podgorica, Njegoševa br. 26

Broj rješenja

74

Datum rješenja

2018-05-21

Datum osnivanja

2018-05-21

Ovlašćeno lice

Edina Mandić-Abdić

Broj telefona
Email adresa
Ciljna grupa

Profesori francuskog jezika

Ciljevi organizacije

- Promovisanje francuskog jezika u Crnoj Gori, kroz nastavu i učenje francuskog jezika i širenje frankofone kulture - Podrška nastavnicima francuskog jezika u nastavno-pedagoškom radu kroz pružanje neophodnih informacija, organizaciju seminara za usavršavanje nastavnika u cilju njihovog kontinuiranog stručnog usavršavanja - Unapređenje kvaliteta nastave i učenja francuskog jezika - Njegovanje dijaloga među nastavnicima francuskog jezika i saradnje sa drugim Udruženjima sličnih ciljeva - Njegovanje saradnje sa institucijama koje se bave nastavom/učenjem francuskog jezika u Crnoj Gori i regionu