Address

Our Address:

Njegoševa br 6. Podgorica

Broj rješenja

477

Datum rješenja

1947-03-09

Datum osnivanja

1947-03-09

Ovlašćeno lice

Goran Macanović

Broj telefona
Web stranica
Ciljna grupa

Osobe oštećenog vida

Misija organizacije

Misija SSCG je uključenost osoba oštećenog vida kroz podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje ističu sposobnosti i jačaju njihovu ličnost u društvenoj zajednici.

Vizija organizacije

Osobe oštećenog vida: osnažene, integrisane, i uključene u društvo.

Ciljevi organizacije

- Okupljamo, organizujemo i informišemo građane i građanke oštećenog vida na području Crne Gore o njihovim pravima, mogućnostima i potrebama ; - Angažujemo se i radimo na ostvarivanju osnovnih ljudskih prava osoba oštećenog vida; - Pokrećemo inicijative i predlažemo nadležnim organima izmjene i dopune postojećih i donošenje novih propisa i mjera kojima se uređuje položaj građana i građanki oštećenog vida u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja ; - Pružamo finansijsku i drugu pomoć članicama u ostvarivanju njihovih programa i aktivnosti u skladu s mogućnostima ; - Organizujemo i razvijamo kulturno-prosvjetne, umjetničke, sportsko-rekreativne, šahovske i druge društveno-zabavne aktivnosti u cilju svestranog razvoja ličnosti osoba oštećenog vida; - Angažovani smo na stvaranju uslova za organizovanje servisa podrške za osobe oštećenog vida; - Organizujemo odmor i oporavak svojih članova ; - Sarađujemo sa svim organima, organizacijama i institucijama na području svog djelovanja i van njega, koje rade na rješavanju problema građana sa oštećenjem vida; - Podstičemo, pružamo podršku i vršenje obuke u korišćenju tiflotehničkih pomagala i ostalih asistivnih tehnologija; - Posebno sarađujemo s društveno-humanitarnim i stručnim organizacijama u zemlji i srodnim organizacijama osoba oštećenog vida u regionu, sa zemljama EU i svijeta, - Razmatramo i rješavamo raznovrsna pitanja od interesa za naše članstvo.