Address

Our Address:

Cetinje, Bulevar Crnogorskih junaka 95

Broj rješenja

6563

Datum rješenja

2013-05-10

Datum osnivanja

2013-05-10

Ovlašćeno lice

Aleksandra Žugić

Broj telefona
Ciljna grupa

Djeca i mladi

Misija organizacije

Misija organizacije  odnosi se na promociju i realizaciju  edukativnih,  savjetodavnih (psiholoških) i informativnih aktivnosti u sferi omladinske politike, a sa posebnim akcentom na socijalno osjetljive grupe, kao i razvijanje i ohrabrivanje interkulturalne saradnje. U skladu s tim, cilj nam je i razvijanje programa: neformalnog obrazovanja, psiho-socijalne podrške djeci pogođenoj siromaštvom, dopunske i pripremne nastave za djecu preškolskog i školskog uzrasta RAE populacije i savjetodavni/ ( po potrebi i psihoterapijski) rad sa djecom i njihovim roditeljima iz navedenih ciljnih grupa.

Vizija organizacije

Postojanje stalnih programa psihosocijalne podrške i pokretanje rada Razvojnog centra.

Ciljevi organizacije

Organizacija ima za cilj unapređenja života djece i mladih na Cetinju, kroz realizaciju edukativnih, promotivnih i informativnih aktivnosti u sferi omladinske politike, a sa posebnim akcentom na socijalno osjetljive grupe, kao i razvijanje i ohrabrivanje interkulturalne saradnje na regionalnom i međunarodnom  nivou.