Address

Our Address:

Veliše Mugoše Podgorica

Broj rješenja

978

Datum osnivanja

2001-01-05

Ovlašćeno lice

Jovana Janjušević

Broj telefona
Email adresa
Web stranica
Ciljna grupa

Građani Crne Gore

Misija organizacije

Misija CZIP-a je zaštita ptica i ostalih biljnih i životinjskih vrsta, njihovih staništa, monitoring biodiverziteta Crne Gore, edukacija građana, popularizacija naučnih istraživanja, kao i saradnja sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave zaštitom prirode.

Vizija organizacije

Vizija Centra je harmonija u odnosu između ljudi i prirode i ekonomski razvoj baziran na principima održivog korišćenja resursa.

Ciljevi organizacije

Ciljevi organizacije su: - da pokreće, podstiče i pomaže naučno i stručno istraživanje ornitofaune i ostalih biodverzitetskih grupa na podrujučju Crne Gore; - da promoviše i prezentuje domaćoj i stranoj javnosti bogatstvo i raznolikost biodiverziteta; - da edukuje i razvija svijest ljudi o poznavanju ptica i ostalih pripadnika biodiverziteta; - da ukazuje na potrebe i način zaštite ptica i njihovih staništa, kao i drugih pripadnika biodiverziteta.