Address

Our Address:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96

Broj rješenja

1709

Ovlašćeno lice

Daliborka Uljarevic

Broj telefona
Email adresa
Web stranica
Twitter stranica
Ostale društvene mreže
Misija organizacije

Misija CGO-a je da doprinese razvoju građanskog društva i učešću građana i građanki u oblikovanju politika i donošenju odluka kroz obrazovanje različitih aktera u oblasti demokratije, ljudskih prava i evropskih integracija.

Vizija organizacije

Vizija CGO-a je Crna Gora kao demokratsko društvo odgovornih građana i građanki.

Ciljevi organizacije

Ciljevi CGO-a su: - unaprijeđenje stepena obrazovanja građana i građanki u oblasti demokratije, ljudskih prava i evropskih integracija u Crnoj Gori; - podsticanje građana i građanki za aktivno učešće u procesima donošenja odluka i izgradnji otvorenog društva zasnovanog na vladavini prava i jednakim šansama za sve; - povećanje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti rada institucija; monitoring i afirmacija antikorupcijskih politika; - istraživanje, analiza i zastupanje rješenja koja i javnih politika koje vode demokratizaciji i evropeizaciji Crne Gore; - dokumentovanje i zagovaranje utvrđivanja činjenica o kršenju ljudskih prava, a posebno onih koje su od značaja za proces suočavanja sa prošlošću; - afirmacija slobode izražavanja i medijskih sloboda; - unaprijeđenje položaja manjina i marginalizovanih grupa; - informisanje i osnaživanje mladih za lični razvoj i društveni aktivizam; - ohrabrivanje građanskih inicijativa.