Address

Our Address:

Nikšić, Baja Pivljanina 7a

Broj rješenja

5840

Datum rješenja

2012-02-05

Datum osnivanja

2012-02-05

Ovlašćeno lice

mr sc Slavko Milić

Broj telefona
Ciljna grupa

Djeca, mladi, porodice.

Misija organizacije

Osiguranje poštovanja ljudskih prava i pristupa pravdi za sve građane, analizom stanja u oblasti bezbjednosti i poštovanje ljudskih prava, edukacijom i servisom podrške ranjivim grupama i informisanje javnosti o mehanizmima zaštite.

Vizija organizacije

Demokratsko društvo sa visokim stepenom bezbjednosti i zaštite svih građana.

Ciljevi organizacije

Naučno i stručno istraživanje bezbjednosnih, socioloških i kriminoloških pojava iz svih područja društvenog života u zemlji i inostranstvu i naučni rad u toj oblasti; Naučno i stručno istraživanje izvora, oblika i rizika ugrožavanje bezbjednosti moderne države i civilnog društva, uključujući istraživanje pojava terorizma, organizovanog kriminala, trgovine ljudima, trgovine drogama i krijumčarenjem, privrednim kriminalitetom i drugim oblicima kriminaliteta; Naučno i stručno istraživanje svih društveno štetnih pojava u savremenom društvu kao što su alkoholizam, narkomanija i druge socijalno patološke pojave; Istraživanje mjesta i uloge privatnog sektora bezbjednosti u sistemu bezbjednosti Crne Gore i drugih država regiona. Naučni i stručno istraživanje područja društvenog života koja tretiraju pitanje osoba sa invaliditetom, izbjeglica, raseljenih lica, marginalizovanih i nezaštićenih grupa stanovništva, pitanja ljudskih prava uopšte i slično; Naučno istraživanje područja društvenog života koja tretiraju pitanja mladih ljudi, rješavanja pitanja otpuštenih pripadnika vojske, policije, pripadnika službi bezbjednosti, nezadovoljnih studenata, đaka i slično, obrazovanju, obuci i osposobljavanju; Naučno istraživanje i podrška pitanjima osmišljavanja slobodnog vremena mladih ljudi, rješavanja egzistencijalnih pitanja koja se odnose na siromaštvo, zapošljavanje, stanovanje i liderstva i omladinskog rada u zejednici. Povezivanje rezultata naučnih istraživanja sa praktičnom djelatnošću, čime bi se doprinijelo ukupnom povezivanju teorije i prakse iz oblasti bezbjednosti, sociologije u kriminologije. Doprinos javnosti rada na polju bezbjednosti, policije, vojske, promovisanju demokratskih struktura i procesa spoljne i bezbjednosne politike, kako u Crnoj Gori, tako i u zemljama regiona; Doprinos dijalogu demokratiji, toleranciji i javnosti rada, podsticanje dijaloga na polju reformi iz oblasti zaštite, bezbjednosti, odbrane, policije, službi bezbjednosti, vojske, obrazovanje, obuke i osposobljavanja; Doprinos zalaganju za uspostavljanje vladavine prava i zakona te usvajanju medjunarodnih standarda unutrašnje bezbjednosti i demokratske kontrole policije, vojske i službi bezbjednosti; Doprinos izgradnji mjera povjerenja i prevencije sukoba i uspostavljanju sistema stalne subregionalne saradnje; Podsticanje saradnje izmedju nevladinih organizacija i vladinog sektora i drugih subjekata državnog i nedržavnog sektora; Doprinos konstituisanja defendologije kao savremene nauke o zaštiti, bezbjednosti i odbrani; Naučno i stručno istraživanje pitanja od interesa svih subjekata u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori; Podsticanje razvoja poslovne kulture, poslovne etike, bontona i komunikacije; Uspostavljanje okvira za saradnju i komunikaciju, izmedju političara i eksperata iz država zapadnog balkana i šire; Doprinos zaštiti ljudskih prava i slobodi lica u kazneno popravnim zavodima, ustanovama i centrima, izdavačka djelatnost multidisciplinarnog karaktera; Učestvovanje u domaćim i medjunarodnim projektima koji se odnose na programske zadatke ovog udruženja. Naučni i stručni doprinos porodici, porodičnom savjetovanju, medijaciji i posredovanju u sporovima, pravima djeteta i porodice, zastupanje u brakorazvodnim sporovima, shodno važećem zakonu. Doprinos govorništvu i retorici u interesu suzbijanja govora mržnje i drugih društveno negativnih pojava. Ostvarivanje humanitarne, načne i stručne pomoći Romskoj i Egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori i inostranstvu. Naučno istraživanje i stručno uspostavljanje servisa za pružanje usluga posredovanja i kontakata djece sa roditeljima, i škola roditeljstva, shodno važećem zakonu. Naučni i stručno istraživanje prava potrošača, trgovinskih unija, socijalnog dijaloga, prava ranjivih grupa stanovništva i njihovog političkog predstavljanja , kontrole prirodnih resursa, nasilja. Pružanje pomoći vulnerabilnim grupama i pravilnom pristupu socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima za vulnerabilne grupe. Naučno i stručno istraživanje zaštite ličnih podataka i zaštita prava na privatnost. Osposobljavanje mladih ljudi u cilju humanitarnih, studijskih i stručnih putovanja i edukacija. Ostvarivanje drugih ciljeva u skladu sa programskom orjentacijom Defendologija centra;