Address

Our Address:

Ulica Nikole Lekića broj: 4

Broj rješenja

05-006/12-10520/1

Datum rješenja

2012-04-05

Datum osnivanja

2012-04-05

Ovlašćeno lice

Miloš Marković

Broj telefona
Žiro račun

550-10013-17 - Societe Generale Montenegro banka

Email adresa
Ostale društvene mreže
Ciljna grupa

Građani, udruženja građana

Misija organizacije

Mi smo nevladina organizacija koja se bavi afirmacijom građanskog aktivizma, uspostavljanjem stalne saradnje i partnerstva između svih aktera u zajednici u cilju izgradnje odgovornog društva.

Vizija organizacije

Uređeno društvo ravnopravnih građana koji poštuju bogastvo različitosti pojedinaca i vrijednost očuvanja životne sredine.

Ciljevi organizacije

Rješаvаnje pitаnjа lokаlne zаjednice; - Poboljšanje saradnje OCD sa lokalnom samoupravom; - Promovisаnje prаvа i obаvezа grаđаnа premа ljudimа, životinjаmа i svom okruženju; - Unаpređenje životne sredine i njenа zаštitа; - Edukаcijа grаđаnа, sа posebnim аkcentom nа mlаde- o znаčаju očuvаnjа njihove okoline i odnosа sа ljudimа.